Dụng cụ thí nghiệm


Cốc thủy tinh có mỏ chia vạch, cốc thủy tinh thí nghiệm, cốc đốt thủy tinh, becher thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất

Cốc thủy tinh có mỏ chia vạch, cốc thủy tinh thí nghiệm, cốc đốt thủy tinh, becher thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất

Giá mà Cốc thủy tinh có mỏ chia vạch, cốc thủy tinh thí nghiệm, cốc đốt thủy tinh, becher thủy tinh chịu nhiệt, kháng hóa chất đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

23,000đ 23,000đ

[ CỒN TINH KHIẾT] CỒN TUYỆT ĐỐI 99.5%- ETHANOL ABSOLUTE 99.5%, Cồn tuyệt đối 99.5% chai 1L, độ cồn cao, cồn thí nghiệm

[ CỒN TINH KHIẾT] CỒN TUYỆT ĐỐI 99.5%- ETHANOL ABSOLUTE 99.5%, Cồn tuyệt đối 99.5% chai 1L, độ cồn cao, cồn thí nghiệm

Giá mà [ CỒN TINH KHIẾT] CỒN TUYỆT ĐỐI 99.5%- ETHANOL ABSOLUTE 99.5%, Cồn tuyệt đối 99.5% chai 1L, độ cồn cao, cồn thí nghiệm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

60,000đ 60,000đ

Ống thuỷ tinh THÍ NGHIỆM(Nhập khẩu)

Ống thuỷ tinh THÍ NGHIỆM(Nhập khẩu)

Giá mà Ống thuỷ tinh THÍ NGHIỆM(Nhập khẩu) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

4,980đ 4,980đ

ỐNG NGHIỆM THỦY TINH

ỐNG NGHIỆM THỦY TINH

Giá mà ỐNG NGHIỆM THỦY TINH đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

4,000đ 4,000đ

Bình tam giác miệng hẹp, bình nón thủy tinh, erlen thủy tinh, không nút, chia vạch, thủy tinh kháng hóa chất,thí nghiệm

Bình tam giác miệng hẹp, bình nón thủy tinh, erlen thủy tinh, không nút, chia vạch, thủy tinh kháng hóa chất,thí nghiệm

Giá mà Bình tam giác miệng hẹp, bình nón thủy tinh, erlen thủy tinh, không nút, chia vạch, thủy tinh kháng hóa chất,thí nghiệm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

25,000đ 25,000đ

kẹp ống nghiệm gỗ 1 cái kẹp ống phi 2cm trở xuống - dụng cụ thí nghiệm

kẹp ống nghiệm gỗ 1 cái kẹp ống phi 2cm trở xuống - dụng cụ thí nghiệm

Giá mà kẹp ống nghiệm gỗ 1 cái kẹp ống phi 2cm trở xuống - dụng cụ thí nghiệm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

15,000đ 15,000đ

Combo 10 cái ống nghiệm bằng NHỰA PS trong suốt có nắp 2 tầng 5ml, 7ml

Combo 10 cái ống nghiệm bằng NHỰA PS trong suốt có nắp 2 tầng 5ml, 7ml

Giá mà Combo 10 cái ống nghiệm bằng NHỰA PS trong suốt có nắp 2 tầng 5ml, 7ml đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

25,000đ 25,000đ

100 gam Đồng Sunfat CuSO4.5H2O làm tinh thể

100 gam Đồng Sunfat CuSO4.5H2O làm tinh thể

Giá mà 100 gam Đồng Sunfat CuSO4.5H2O làm tinh thể đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

12,000đ 12,000đ

a xít sunfuric hàng thí nghiệm

a xít sunfuric hàng thí nghiệm

Giá mà a xít sunfuric hàng thí nghiệm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

110,000đ 110,000đ

kẹp ống nghiệm gỗ - dụng cụ thí nghiệm

kẹp ống nghiệm gỗ - dụng cụ thí nghiệm

Giá mà kẹp ống nghiệm gỗ - dụng cụ thí nghiệm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

10,000đ 10,000đ

QUẢ BÓP CAO SU 5cm, 7cm, 9cm - DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

QUẢ BÓP CAO SU 5cm, 7cm, 9cm - DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

Giá mà QUẢ BÓP CAO SU 5cm, 7cm, 9cm - DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

16,000đ 16,000đ

50 Que - Tăm Bông -Dụng Cụ Lấy Mẫu Dịch Tỵ Hầu(Lấy Mũi)

50 Que - Tăm Bông -Dụng Cụ Lấy Mẫu Dịch Tỵ Hầu(Lấy Mũi)

Giá mà 50 Que - Tăm Bông -Dụng Cụ Lấy Mẫu Dịch Tỵ Hầu(Lấy Mũi) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

66,000đ 80,000đ -18%

[ Bán lẻ 1 chiếc ]Ống nghiệm 2ml đựng ppp trong quá trình làm prp

[ Bán lẻ 1 chiếc ]Ống nghiệm 2ml đựng ppp trong quá trình làm prp

Giá mà [ Bán lẻ 1 chiếc ]Ống nghiệm 2ml đựng ppp trong quá trình làm prp đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

5,000đ 5,000đ

100 Que - Tăm Bông -Dụng Cụ Lấy Mẫu Dịch Tỵ Hầu(Lấy Mũi)

100 Que - Tăm Bông -Dụng Cụ Lấy Mẫu Dịch Tỵ Hầu(Lấy Mũi)

Giá mà 100 Que - Tăm Bông -Dụng Cụ Lấy Mẫu Dịch Tỵ Hầu(Lấy Mũi) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

120,000đ 150,000đ -20%

Vận chuyển hỏa tốc HCM- Thử nhanh chính xác Antingen Rapit

Vận chuyển hỏa tốc HCM- Thử nhanh chính xác Antingen Rapit

Giá mà Vận chuyển hỏa tốc HCM- Thử nhanh chính xác Antingen Rapit đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

99,000đ 99,000đ

(Tbyt Hào Anh)Ống nghiệm nhựa EDTA chống đông máu nắp xanh

(Tbyt Hào Anh)Ống nghiệm nhựa EDTA chống đông máu nắp xanh

Giá mà (Tbyt Hào Anh)Ống nghiệm nhựa EDTA chống đông máu nắp xanh đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

75,000đ 75,000đ

Lẻ ống nghiệm nhựa 5ml chiết mỹ phẩm

Lẻ ống nghiệm nhựa 5ml chiết mỹ phẩm

Giá mà Lẻ ống nghiệm nhựa 5ml chiết mỹ phẩm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

2,000đ 2,000đ

CHAI NÚT VẶN TRẮNG , NẨU 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml - DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

CHAI NÚT VẶN TRẮNG , NẨU 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml - DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

Giá mà CHAI NÚT VẶN TRẮNG , NẨU 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml - DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

38,000đ 38,000đ

Bảng Mạch Thử Nghiệm Mini Syb-170

Bảng Mạch Thử Nghiệm Mini Syb-170

Giá mà Bảng Mạch Thử Nghiệm Mini Syb-170 đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

9,940đ 14,200đ -30%

Hydrogen peroxide 30% (OXY GIÀ)

Hydrogen peroxide 30% (OXY GIÀ)

Giá mà Hydrogen peroxide 30% (OXY GIÀ) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

90,000đ 90,000đ

Đầu tuýp lẻ 1/2 từ 8 đến 24

Đầu tuýp lẻ 1/2 từ 8 đến 24

Giá mà Đầu tuýp lẻ 1/2 từ 8 đến 24 đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

14,000đ 14,000đ

GIÁY QUỲ TÍM

GIÁY QUỲ TÍM

Giá mà GIÁY QUỲ TÍM đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

20,000đ 20,000đ

Đầu báo khói đài loan nhựa cứng

Đầu báo khói đài loan nhựa cứng

Giá mà Đầu báo khói đài loan nhựa cứng đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

190,000đ 190,000đ

Ống nghiệm bằng nhựa trong suốt 40ml đa năng tiện dụng

Ống nghiệm bằng nhựa trong suốt 40ml đa năng tiện dụng

Giá mà Ống nghiệm bằng nhựa trong suốt 40ml đa năng tiện dụng đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

14,200đ 14,200đ

Realmadrid sân khách 2021-2022

Realmadrid sân khách 2021-2022

Giá mà Realmadrid sân khách 2021-2022 đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

85,000đ 85,000đ

[ HÀNG CHUẨN ] Combo 20 ống nghiệm lý tâm/ lấy máu có lắp vặn 15ml

[ HÀNG CHUẨN ] Combo 20 ống nghiệm lý tâm/ lấy máu có lắp vặn 15ml

Giá mà [ HÀNG CHUẨN ] Combo 20 ống nghiệm lý tâm/ lấy máu có lắp vặn 15ml đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

60,000đ 60,000đ

10 Ống nghiệm đựng máu làm PRP không chứa chất chống đông

10 Ống nghiệm đựng máu làm PRP không chứa chất chống đông

Giá mà 10 Ống nghiệm đựng máu làm PRP không chứa chất chống đông đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

9,500đ 9,900đ -4%

Chổi rửa ống nghiệm, chổi lông cước rửa ống nghiệm nhiều kích cỡ, lông cước tẩy rửa dụng cụ thủy tinh, phòng thí nghiệm

Chổi rửa ống nghiệm, chổi lông cước rửa ống nghiệm nhiều kích cỡ, lông cước tẩy rửa dụng cụ thủy tinh, phòng thí nghiệm

Giá mà Chổi rửa ống nghiệm, chổi lông cước rửa ống nghiệm nhiều kích cỡ, lông cước tẩy rửa dụng cụ thủy tinh, phòng thí nghiệm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

15,000đ 15,000đ

Nút ấn dừng khẩn cấp LA38-11zs , Nút ấn khẩn cấp STOP

Nút ấn dừng khẩn cấp LA38-11zs , Nút ấn khẩn cấp STOP

Giá mà Nút ấn dừng khẩn cấp LA38-11zs , Nút ấn khẩn cấp STOP đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

25,000đ 48,000đ -48%

10 chiếc nở nhựa đủ loại to nhỏ

10 chiếc nở nhựa đủ loại to nhỏ

Giá mà 10 chiếc nở nhựa đủ loại to nhỏ đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

1,000đ 2,000đ -50%

Ống nghiệm nhựa 5ml có nắp không nhãn có hộp mous 100 cái

Ống nghiệm nhựa 5ml có nắp không nhãn có hộp mous 100 cái

Giá mà Ống nghiệm nhựa 5ml có nắp không nhãn có hộp mous 100 cái đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

45,000đ 45,000đ

Ống nghiệm chia vạch có nắp (thể tích: 5ml - 10ml - 15ml)

Ống nghiệm chia vạch có nắp (thể tích: 5ml - 10ml - 15ml)

Giá mà Ống nghiệm chia vạch có nắp (thể tích: 5ml - 10ml - 15ml) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

14,000đ 14,000đ

Săng mổ không lỗ Phúc Hà dùng trong phẫu thuật, spa... (các kích thước)

Săng mổ không lỗ Phúc Hà dùng trong phẫu thuật, spa... (các kích thước)

Giá mà Săng mổ không lỗ Phúc Hà dùng trong phẫu thuật, spa... (các kích thước) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

5,000đ 5,000đ

200 Que - Tăm Bông -Dụng Cụ Lấy Mẫu Dịch Tỵ Hầu(Lấy Mũi)

200 Que - Tăm Bông -Dụng Cụ Lấy Mẫu Dịch Tỵ Hầu(Lấy Mũi)

Giá mà 200 Que - Tăm Bông -Dụng Cụ Lấy Mẫu Dịch Tỵ Hầu(Lấy Mũi) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

220,000đ 250,000đ -12%

CHÍNH HÃNG CÓ TEM TÍCH ĐIỂM BONIVEIN BONI VEIN H30V USA

CHÍNH HÃNG CÓ TEM TÍCH ĐIỂM BONIVEIN BONI VEIN H30V USA

Giá mà CHÍNH HÃNG CÓ TEM TÍCH ĐIỂM BONIVEIN BONI VEIN H30V USA đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

235,000đ 235,000đ

Ống nghiệm ACD dùng lấy máu chân không sẵn chất chống đông dùng trong PRP 8,5ml hàng USA

Ống nghiệm ACD dùng lấy máu chân không sẵn chất chống đông dùng trong PRP 8,5ml hàng USA

Giá mà Ống nghiệm ACD dùng lấy máu chân không sẵn chất chống đông dùng trong PRP 8,5ml hàng USA đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

15,000đ 15,000đ

CHÍNH HÃNG CÓ TEM TÍCH ĐIỂM BONISLEEP BONI SLEEPP H30V USA

CHÍNH HÃNG CÓ TEM TÍCH ĐIỂM BONISLEEP BONI SLEEPP H30V USA

Giá mà CHÍNH HÃNG CÓ TEM TÍCH ĐIỂM BONISLEEP BONI SLEEPP H30V USA đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

385,000đ 385,000đ

Móc kẹp dây dùng cho thử nghiệm, đo linh kiện - test clip

Móc kẹp dây dùng cho thử nghiệm, đo linh kiện - test clip

Giá mà Móc kẹp dây dùng cho thử nghiệm, đo linh kiện - test clip đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

3,000đ 3,000đ

Ống nghiệm nhựa nắp xanh có chất chống đông máu

Ống nghiệm nhựa nắp xanh có chất chống đông máu

Giá mà Ống nghiệm nhựa nắp xanh có chất chống đông máu đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

70,000đ 70,000đ

Chất hoạt hoá  PRP siêu nhanh đựng sẵn trong ống 15ml tiệt trùng

Chất hoạt hoá PRP siêu nhanh đựng sẵn trong ống 15ml tiệt trùng

Giá mà Chất hoạt hoá PRP siêu nhanh đựng sẵn trong ống 15ml tiệt trùng đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

49,000đ 49,000đ

QUỲ TÍM KIỂM TRA RỈ ỐI, NỒNG ĐỘ ÂM ĐẠO

QUỲ TÍM KIỂM TRA RỈ ỐI, NỒNG ĐỘ ÂM ĐẠO

Giá mà QUỲ TÍM KIỂM TRA RỈ ỐI, NỒNG ĐỘ ÂM ĐẠO đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

30,000đ 30,000đ

50 Que Lấy Mẫu - que Lấy Mũi

50 Que Lấy Mẫu - que Lấy Mũi

Giá mà 50 Que Lấy Mẫu - que Lấy Mũi đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

66,000đ 80,000đ -18%

TỦ CỰC TÍM TIỆT TRÙNG DỤNG CỤ Y TẾ. TĂNG 16 KHAY ĐỰNG DỤNG CỤ. BẢO HÀNH 12 THÁNG -HÀNG TỐT CHẤT LƯỢNG CAO

TỦ CỰC TÍM TIỆT TRÙNG DỤNG CỤ Y TẾ. TĂNG 16 KHAY ĐỰNG DỤNG CỤ. BẢO HÀNH 12 THÁNG -HÀNG TỐT CHẤT LƯỢNG CAO

Giá mà TỦ CỰC TÍM TIỆT TRÙNG DỤNG CỤ Y TẾ. TĂNG 16 KHAY ĐỰNG DỤNG CỤ. BẢO HÀNH 12 THÁNG -HÀNG TỐT CHẤT LƯỢNG CAO đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

2,150,000đ 2,150,000đ

Đầu Col Xanh 1000ul - Đầu Col Vàng 200ul [Bịch 500 Col]

Đầu Col Xanh 1000ul - Đầu Col Vàng 200ul [Bịch 500 Col]

Giá mà Đầu Col Xanh 1000ul - Đầu Col Vàng 200ul [Bịch 500 Col] đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

50,000đ 50,000đ

Ống nghiệm chống đông máu EDTA

Ống nghiệm chống đông máu EDTA

Giá mà Ống nghiệm chống đông máu EDTA đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

79,000đ 79,000đ

Vol kế mini 0,36 inch 0v - 30v

Vol kế mini 0,36 inch 0v - 30v

Giá mà Vol kế mini 0,36 inch 0v - 30v đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

20,000đ 20,000đ

Ống nghiệm chứa mẫu chất có nút

Ống nghiệm chứa mẫu chất có nút

Giá mà Ống nghiệm chứa mẫu chất có nút đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

9,000đ 9,000đ

Ống nghiệm nhựa PS có nắp không nhãn HTM

Ống nghiệm nhựa PS có nắp không nhãn HTM

Giá mà Ống nghiệm nhựa PS có nắp không nhãn HTM đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

40,000đ 40,000đ

Săng mổ làm từ vải không dệt tiệt trùng

Săng mổ làm từ vải không dệt tiệt trùng

Giá mà Săng mổ làm từ vải không dệt tiệt trùng đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

10,000đ 10,000đ

[Loại tinh khiết] 500g KDP dùng để nuôi tinh thể

[Loại tinh khiết] 500g KDP dùng để nuôi tinh thể

Giá mà [Loại tinh khiết] 500g KDP dùng để nuôi tinh thể đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

49,000đ 49,000đ

Showing 1 to 50 of 100 (1 Pages)