Ống nghe y tế


Ống nghe Yamasu model 120 sản xuất tại Nhật

Ống nghe Yamasu model 120 sản xuất tại Nhật

Giá mà Ống nghe Yamasu model 120 sản xuất tại Nhật đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

139,000đ 139,000đ

☘ Ống Nghe Y Tế Littmann Classic III (3) Chính Hãng TN Medical

☘ Ống Nghe Y Tế Littmann Classic III (3) Chính Hãng TN Medical

Giá mà ☘ Ống Nghe Y Tế Littmann Classic III (3) Chính Hãng TN Medical đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

2,050,000đ 2,050,000đ

Spirit S601PF - Ống nghe Spirit CK-S601PF chính hãng tại TÔI HỌC Y SHOP | Mẫu  S601PF mới 2022.

Spirit S601PF - Ống nghe Spirit CK-S601PF chính hãng tại TÔI HỌC Y SHOP | Mẫu S601PF mới 2022.

Giá mà Spirit S601PF - Ống nghe Spirit CK-S601PF chính hãng tại TÔI HỌC Y SHOP | Mẫu S601PF mới 2022. đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

880,000đ 1,060,000đ -17%

Ống nghe Spirit CK-M601P chính hãng | Ống nghe Y tế Spirit CK M601P 1 Mặt Nghe đa tần số

Ống nghe Spirit CK-M601P chính hãng | Ống nghe Y tế Spirit CK M601P 1 Mặt Nghe đa tần số

Giá mà Ống nghe Spirit CK-M601P chính hãng | Ống nghe Y tế Spirit CK M601P 1 Mặt Nghe đa tần số đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

660,000đ 690,000đ -4%

Spirit SS601PF - Ống nghe Y tế Spirit SS601PF 2 Màng nghe + 1 chuông - Phiên bản cao cấp của Spirit Tại Tôi Học Y Shop

Spirit SS601PF - Ống nghe Y tế Spirit SS601PF 2 Màng nghe + 1 chuông - Phiên bản cao cấp của Spirit Tại Tôi Học Y Shop

Giá mà Spirit SS601PF - Ống nghe Y tế Spirit SS601PF 2 Màng nghe + 1 chuông - Phiên bản cao cấp của Spirit Tại Tôi Học Y Shop đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

1,010,000đ 1,290,000đ -22%

☘ Ống Nghe Y Tế Littmann Classic III (3) Chính Hãng TN Medical

☘ Ống Nghe Y Tế Littmann Classic III (3) Chính Hãng TN Medical

Giá mà ☘ Ống Nghe Y Tế Littmann Classic III (3) Chính Hãng TN Medical đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

2,050,000đ 2,050,000đ

Ống nghe Yamasu model 120 sản xuất tại Nhật

Ống nghe Yamasu model 120 sản xuất tại Nhật

Giá mà Ống nghe Yamasu model 120 sản xuất tại Nhật đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

139,000đ 139,000đ

Tai Nghe Y Tế, Ống Nghe Y Tế B Well WS 2 | Sản Xuất Tại Thụy Sĩ | Bảo Hành 2 năm

Tai Nghe Y Tế, Ống Nghe Y Tế B Well WS 2 | Sản Xuất Tại Thụy Sĩ | Bảo Hành 2 năm

Giá mà Tai Nghe Y Tế, Ống Nghe Y Tế B Well WS 2 | Sản Xuất Tại Thụy Sĩ | Bảo Hành 2 năm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

99,000đ 161,000đ -39%

Ống Nghe Spirit CK601P [Free Khắc Tên Bảo Hành Chính Hãng 12 Tháng]

Ống Nghe Spirit CK601P [Free Khắc Tên Bảo Hành Chính Hãng 12 Tháng]

Giá mà Ống Nghe Spirit CK601P [Free Khắc Tên Bảo Hành Chính Hãng 12 Tháng] đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

300,000đ 300,000đ

Ống nghe y tế màu đen khám sức khỏe

Ống nghe y tế màu đen khám sức khỏe

Giá mà Ống nghe y tế màu đen khám sức khỏe đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

46,757đ 64,223đ -27%

Hàng chính hãng Túi đựng ống nghe y tế

Hàng chính hãng Túi đựng ống nghe y tế

Giá mà Hàng chính hãng Túi đựng ống nghe y tế đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

147,000đ 147,000đ

Set 2 Nút Silicon Mềm Thay Thế Cho Tai Nghe Ống Nghe Litmann Stethoscope

Set 2 Nút Silicon Mềm Thay Thế Cho Tai Nghe Ống Nghe Litmann Stethoscope

Giá mà Set 2 Nút Silicon Mềm Thay Thế Cho Tai Nghe Ống Nghe Litmann Stethoscope đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

8,000đ 8,000đ

Ống nghe y tế ADC 658 điện tử bảo hành chính hãng 2 năm

Ống nghe y tế ADC 658 điện tử bảo hành chính hãng 2 năm

Giá mà Ống nghe y tế ADC 658 điện tử bảo hành chính hãng 2 năm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

5,600,000đ 5,600,000đ

☘ Túi đựng ống nghe y tế - Hộp chống sốc cho ống nghe  TN Medical (Littmann, Spirit, ...)

☘ Túi đựng ống nghe y tế - Hộp chống sốc cho ống nghe TN Medical (Littmann, Spirit, ...)

Giá mà ☘ Túi đựng ống nghe y tế - Hộp chống sốc cho ống nghe TN Medical (Littmann, Spirit, ...) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

149,000đ 149,000đ

ỐNG NGHE Y TẾ 2 MẶT CAO CẤP SPIRIT DÒNG DELUXE CK-S601PF

ỐNG NGHE Y TẾ 2 MẶT CAO CẤP SPIRIT DÒNG DELUXE CK-S601PF

Giá mà ỐNG NGHE Y TẾ 2 MẶT CAO CẤP SPIRIT DÒNG DELUXE CK-S601PF đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

950,000đ 950,000đ

ỐNG NGHE Y TẾ SPIRIT S601CPF - ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN GỒM MÀNG NGHE VÀ NÚT TAI NGHE DỰ PHÒNG

ỐNG NGHE Y TẾ SPIRIT S601CPF - ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN GỒM MÀNG NGHE VÀ NÚT TAI NGHE DỰ PHÒNG

Giá mà ỐNG NGHE Y TẾ SPIRIT S601CPF - ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN GỒM MÀNG NGHE VÀ NÚT TAI NGHE DỰ PHÒNG đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

1,190,000đ 1,190,000đ

Ống nghe y tế 3M Littmann Cardiology IV đủ màu (inbox để tư vấn màu nha) free khắc tên tặng túi đựng bảo hành 7 năm

Ống nghe y tế 3M Littmann Cardiology IV đủ màu (inbox để tư vấn màu nha) free khắc tên tặng túi đựng bảo hành 7 năm

Giá mà Ống nghe y tế 3M Littmann Cardiology IV đủ màu (inbox để tư vấn màu nha) free khắc tên tặng túi đựng bảo hành 7 năm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

5,000,000đ 5,000,000đ

Ống Nghe Tim, Phổi, 2 Mặt, 2 Dây ALPK2 FT807

Ống Nghe Tim, Phổi, 2 Mặt, 2 Dây ALPK2 FT807

Giá mà Ống Nghe Tim, Phổi, 2 Mặt, 2 Dây ALPK2 FT807 đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

202,000đ 202,000đ

Tai Nghe Y Tế B Well WS-2 [Hàng Chính Hãng Thuỵ Sĩ]

Tai Nghe Y Tế B Well WS-2 [Hàng Chính Hãng Thuỵ Sĩ]

Giá mà Tai Nghe Y Tế B Well WS-2 [Hàng Chính Hãng Thuỵ Sĩ] đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

100,000đ 100,000đ

Ống nghe y khoa

Ống nghe y khoa

Giá mà Ống nghe y khoa đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

380,000đ 380,000đ

JAE (1pc Random Color)Ống nghe EMT dùng trong khám bệnh y tế chất lượng cao

JAE (1pc Random Color)Ống nghe EMT dùng trong khám bệnh y tế chất lượng cao

Giá mà JAE (1pc Random Color)Ống nghe EMT dùng trong khám bệnh y tế chất lượng cao đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

44,000đ 71,200đ -38%

Ống nghe littmann master cardiology ( tặng khắc tên và túi đựng ống nghe ) bảo hành chính hãng 10 năm

Ống nghe littmann master cardiology ( tặng khắc tên và túi đựng ống nghe ) bảo hành chính hãng 10 năm

Giá mà Ống nghe littmann master cardiology ( tặng khắc tên và túi đựng ống nghe ) bảo hành chính hãng 10 năm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

5,600,000đ 5,600,000đ

Ống nghe y tế tổng quát 2 mặt Spirit CK-S601PF

Ống nghe y tế tổng quát 2 mặt Spirit CK-S601PF

Giá mà Ống nghe y tế tổng quát 2 mặt Spirit CK-S601PF đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

815,000đ 815,000đ

Ống Nghe Y Tế Spirit 601p - 2 Mặt

Ống Nghe Y Tế Spirit 601p - 2 Mặt

Giá mà Ống Nghe Y Tế Spirit 601p - 2 Mặt đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

300,000đ 300,000đ

Ống dẫn khí nén bằng nhựa mềm

Ống dẫn khí nén bằng nhựa mềm

Giá mà Ống dẫn khí nén bằng nhựa mềm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

15,474đ 15,474đ

Ống cắm panh y tế Inox-304

Ống cắm panh y tế Inox-304

Giá mà Ống cắm panh y tế Inox-304 đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

49,000đ 49,000đ

[y tế gia đình]Bộ Giác hơi Duy Thành không dùng lửa 6 ống

[y tế gia đình]Bộ Giác hơi Duy Thành không dùng lửa 6 ống

Giá mà [y tế gia đình]Bộ Giác hơi Duy Thành không dùng lửa 6 ống đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

149,000đ 149,000đ

Túi đựng ống nghe y tế - Hộp chống sốc cho ống nghe thương hiệu TN Medical (Littmann, Spirit, ...)

Túi đựng ống nghe y tế - Hộp chống sốc cho ống nghe thương hiệu TN Medical (Littmann, Spirit, ...)

Giá mà Túi đựng ống nghe y tế - Hộp chống sốc cho ống nghe thương hiệu TN Medical (Littmann, Spirit, ...) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

149,000đ 149,000đ

Ống Nghe Bác Sĩ Hai Đầu Chăm Sóc Sức Khỏe

Ống Nghe Bác Sĩ Hai Đầu Chăm Sóc Sức Khỏe

Giá mà Ống Nghe Bác Sĩ Hai Đầu Chăm Sóc Sức Khỏe đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

115,000đ 115,000đ

Ống nghe Y Tế ADC 608 (dùng được cho khám người lớn và trẻ em)

Ống nghe Y Tế ADC 608 (dùng được cho khám người lớn và trẻ em)

Giá mà Ống nghe Y Tế ADC 608 (dùng được cho khám người lớn và trẻ em) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

1,690,000đ 2,100,000đ -20%

ỐNG NGHE, TAI NGHE Y TẾ 2 DÂY MICROLIFE ST 77 (ST-77, ST77) - HÀNG CHÍNH HÃNG THỤY SĨ

ỐNG NGHE, TAI NGHE Y TẾ 2 DÂY MICROLIFE ST 77 (ST-77, ST77) - HÀNG CHÍNH HÃNG THỤY SĨ

Giá mà ỐNG NGHE, TAI NGHE Y TẾ 2 DÂY MICROLIFE ST 77 (ST-77, ST77) - HÀNG CHÍNH HÃNG THỤY SĨ đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

350,000đ 350,000đ

Ống nghe y tế 2 mặt CK-601P

Ống nghe y tế 2 mặt CK-601P

Giá mà Ống nghe y tế 2 mặt CK-601P đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

320,000đ 320,000đ

☘ Ống Nghe Y Tế Spirit CK-S601CPF - TN Medical

☘ Ống Nghe Y Tế Spirit CK-S601CPF - TN Medical

Giá mà ☘ Ống Nghe Y Tế Spirit CK-S601CPF - TN Medical đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

920,000đ 920,000đ

Ống Nghe Bác Sĩ Chuyên Nghiệp

Ống Nghe Bác Sĩ Chuyên Nghiệp

Giá mà Ống Nghe Bác Sĩ Chuyên Nghiệp đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

131,157đ 190,084đ -31%

Ống nghe Y Tế ADC 618 (dùng cho trẻ em) mặt động vật thay đổi được

Ống nghe Y Tế ADC 618 (dùng cho trẻ em) mặt động vật thay đổi được

Giá mà Ống nghe Y Tế ADC 618 (dùng cho trẻ em) mặt động vật thay đổi được đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

1,290,000đ 1,700,000đ -24%

Ống nghe Spirit 601p ( chưa khắc tên )

Ống nghe Spirit 601p ( chưa khắc tên )

Giá mà Ống nghe Spirit 601p ( chưa khắc tên ) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

290,000đ 290,000đ

Ống nghe Spirit 601P || 2 mặt || Miễn phí khắc tên || Bảo hành chính hãng 12 tháng

Ống nghe Spirit 601P || 2 mặt || Miễn phí khắc tên || Bảo hành chính hãng 12 tháng

Giá mà Ống nghe Spirit 601P || 2 mặt || Miễn phí khắc tên || Bảo hành chính hãng 12 tháng đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

380,000đ 380,000đ

Ống nghe y tế ADC 603DG. Ống nghe y tế nội khoa người lớn USA.Tặng hộp bảo quản ống nghe cao cấp. Bảo hành 05 năm

Ống nghe y tế ADC 603DG. Ống nghe y tế nội khoa người lớn USA.Tặng hộp bảo quản ống nghe cao cấp. Bảo hành 05 năm

Giá mà Ống nghe y tế ADC 603DG. Ống nghe y tế nội khoa người lớn USA.Tặng hộp bảo quản ống nghe cao cấp. Bảo hành 05 năm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

1,300,000đ 1,300,000đ

Ống Nghe Spirit 601P (chưa khắc tên ) - đỏ

Ống Nghe Spirit 601P (chưa khắc tên ) - đỏ

Giá mà Ống Nghe Spirit 601P (chưa khắc tên ) - đỏ đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

674,482đ 1,297,082đ -48%

Ống nghe Spirit cao cấp Duluxe SS601PF

Ống nghe Spirit cao cấp Duluxe SS601PF

Giá mà Ống nghe Spirit cao cấp Duluxe SS601PF đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

990,000đ 990,000đ

[CHÍNH HÃNG] Ống nghe B.Well Swiss WS-2

[CHÍNH HÃNG] Ống nghe B.Well Swiss WS-2

Giá mà [CHÍNH HÃNG] Ống nghe B.Well Swiss WS-2 đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

100,000đ 100,000đ

TÚI ĐỰNG ỐNG NGHE LITTMAN - SPIRIT- CAM KẾT NHƯ HÌNH

TÚI ĐỰNG ỐNG NGHE LITTMAN - SPIRIT- CAM KẾT NHƯ HÌNH

Giá mà TÚI ĐỰNG ỐNG NGHE LITTMAN - SPIRIT- CAM KẾT NHƯ HÌNH đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

135,000đ 135,000đ

Tai Nghe Y Tế, Ống Nghe Y Tế B Well WS 2 | Sản Xuất Tại Thụy Sĩ | Bảo Hành 2 năm | TBYT Bạch Mai

Tai Nghe Y Tế, Ống Nghe Y Tế B Well WS 2 | Sản Xuất Tại Thụy Sĩ | Bảo Hành 2 năm | TBYT Bạch Mai

Giá mà Tai Nghe Y Tế, Ống Nghe Y Tế B Well WS 2 | Sản Xuất Tại Thụy Sĩ | Bảo Hành 2 năm | TBYT Bạch Mai đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

170,000đ 170,000đ

HÀNG CHUẨN] ỐNG NGHE TAI NGHE Y TẾ HAI 2 MẶT ALKATO CỦA NHẬT BẢN CHO SINH VIÊN Y KHOA BÁC SĨ

HÀNG CHUẨN] ỐNG NGHE TAI NGHE Y TẾ HAI 2 MẶT ALKATO CỦA NHẬT BẢN CHO SINH VIÊN Y KHOA BÁC SĨ

Giá mà HÀNG CHUẨN] ỐNG NGHE TAI NGHE Y TẾ HAI 2 MẶT ALKATO CỦA NHẬT BẢN CHO SINH VIÊN Y KHOA BÁC SĨ đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

105,000đ 105,000đ

ỐNG NGHE Y TẾ SPIRIT CK-SS601PF các màu free khắc tên bảo hành chính hãng 12 tháng

ỐNG NGHE Y TẾ SPIRIT CK-SS601PF các màu free khắc tên bảo hành chính hãng 12 tháng

Giá mà ỐNG NGHE Y TẾ SPIRIT CK-SS601PF các màu free khắc tên bảo hành chính hãng 12 tháng đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

1,050,000đ 1,050,000đ

Ống nghe Spirit Ck - 601P MIỄN PHÍ KHĂC TÊN - bảo hành 12 tháng

Ống nghe Spirit Ck - 601P MIỄN PHÍ KHĂC TÊN - bảo hành 12 tháng

Giá mà Ống nghe Spirit Ck - 601P MIỄN PHÍ KHĂC TÊN - bảo hành 12 tháng đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

390,000đ 390,000đ

ỐNG NGHE Y TẾ SPIRIT CK-604P (sử dụng cho người lớn)

ỐNG NGHE Y TẾ SPIRIT CK-604P (sử dụng cho người lớn)

Giá mà ỐNG NGHE Y TẾ SPIRIT CK-604P (sử dụng cho người lớn) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

320,000đ 320,000đ

Ống nghe y tế Spirit S601CPF - Full đen +  Hộp Đựng ống nghe

Ống nghe y tế Spirit S601CPF - Full đen + Hộp Đựng ống nghe

Giá mà Ống nghe y tế Spirit S601CPF - Full đen + Hộp Đựng ống nghe đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

915,000đ 915,000đ

Ống nghe y tế ADC 615 BK. Ống nghe y tế nội khoa người lớn USA.Tặng hộp bảo quản ống nghe cao cấp.

Ống nghe y tế ADC 615 BK. Ống nghe y tế nội khoa người lớn USA.Tặng hộp bảo quản ống nghe cao cấp.

Giá mà Ống nghe y tế ADC 615 BK. Ống nghe y tế nội khoa người lớn USA.Tặng hộp bảo quản ống nghe cao cấp. đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

1,699,000đ 1,699,000đ

Ống Nghe Spirit 601P ( Chính Hãng, chưa khắc tên )

Ống Nghe Spirit 601P ( Chính Hãng, chưa khắc tên )

Giá mà Ống Nghe Spirit 601P ( Chính Hãng, chưa khắc tên ) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

280,000đ 280,000đ

Showing 1 to 50 of 100 (1 Pages)