Thực phẩm tươi sống & đông lạnh


Chả ram tôm loại ngon 500g

Chả ram tôm loại ngon 500g

Giá mà Chả ram tôm loại ngon 500g đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

95,000đ 100,000đ -5%

Nem lụi Huế làm sẵn ( hộp 28 chiếc) / Nước Chấm Nem Lụi Huế Chuẩn Ngon

Nem lụi Huế làm sẵn ( hộp 28 chiếc) / Nước Chấm Nem Lụi Huế Chuẩn Ngon

Giá mà Nem lụi Huế làm sẵn ( hộp 28 chiếc) / Nước Chấm Nem Lụi Huế Chuẩn Ngon đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

85,000đ 90,000đ -6%

Cá cơm mờm tươi - ngon và giàu canxi tự nhiên 500g

Cá cơm mờm tươi - ngon và giàu canxi tự nhiên 500g

Giá mà Cá cơm mờm tươi - ngon và giàu canxi tự nhiên 500g đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

100,000đ 100,000đ

Đậu phộng da cá mix 5 vị (hũ 500g)

Đậu phộng da cá mix 5 vị (hũ 500g)

Giá mà Đậu phộng da cá mix 5 vị (hũ 500g) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

70,000đ 70,000đ

Cá thu 1 nắng ướp ớt BNS (500g)

Cá thu 1 nắng ướp ớt BNS (500g)

Giá mà Cá thu 1 nắng ướp ớt BNS (500g) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

80,000đ 80,000đ

Tôm đất khô Năm Căn ngọt ngon 100g

Tôm đất khô Năm Căn ngọt ngon 100g

Giá mà Tôm đất khô Năm Căn ngọt ngon 100g đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

80,000đ 80,000đ

Nõn tôm tích trắng Sông Đốc dai ngon, ngọt thịt

Nõn tôm tích trắng Sông Đốc dai ngon, ngọt thịt

Giá mà Nõn tôm tích trắng Sông Đốc dai ngon, ngọt thịt đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

135,000đ 140,000đ -4%

chả cá thu 500gr (inb trước khi đặt hộ em)

chả cá thu 500gr (inb trước khi đặt hộ em)

Giá mà chả cá thu 500gr (inb trước khi đặt hộ em) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

120,000đ 120,000đ

Cá linh non tươi (cá linh sữa) giàu canxi tự nhiên

Cá linh non tươi (cá linh sữa) giàu canxi tự nhiên

Giá mà Cá linh non tươi (cá linh sữa) giàu canxi tự nhiên đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

235,000đ 250,000đ -6%

Set đuôi bò 1kg

Set đuôi bò 1kg

Giá mà Set đuôi bò 1kg đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

170,000đ 170,000đ

RAU CẦN TÂY, CẦN TÀU

RAU CẦN TÂY, CẦN TÀU

Giá mà RAU CẦN TÂY, CẦN TÀU đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

5,000đ 5,000đ

Tôm thẻ size lớn, khô ráo, ngọt thịt, bao gửi xa

Tôm thẻ size lớn, khô ráo, ngọt thịt, bao gửi xa

Giá mà Tôm thẻ size lớn, khô ráo, ngọt thịt, bao gửi xa đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

375,000đ 375,000đ

Chả ốc nhồi vùng tây bắc

Chả ốc nhồi vùng tây bắc

Giá mà Chả ốc nhồi vùng tây bắc đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

140,000đ 140,000đ

NIZ0RAL CREAM 5G. TR NẤM NGOÀI DA, LANG BEN.

NIZ0RAL CREAM 5G. TR NẤM NGOÀI DA, LANG BEN.

Giá mà NIZ0RAL CREAM 5G. TR NẤM NGOÀI DA, LANG BEN. đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

39,000đ 39,000đ

Sỉ lợn

Sỉ lợn

Giá mà Sỉ lợn đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

100,000đ 100,000đ

Ba chỉ bò Mỹ nướng 500g

Ba chỉ bò Mỹ nướng 500g

Giá mà Ba chỉ bò Mỹ nướng 500g đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

85,000đ 85,000đ

Cá viên 500g

Cá viên 500g

Giá mà Cá viên 500g đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

45,000đ 45,000đ

cốt ba trăng

cốt ba trăng

Giá mà cốt ba trăng đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

240,000đ 240,000đ

Dẻ sườn Cừu non Úc

Dẻ sườn Cừu non Úc

Giá mà Dẻ sườn Cừu non Úc đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

195,000đ 195,000đ

Steak Thăn ngoại  Striploin  Bò Úc Wagyu

Steak Thăn ngoại Striploin Bò Úc Wagyu

Giá mà Steak Thăn ngoại Striploin Bò Úc Wagyu đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

449,000đ 449,000đ

rong nho tách nước khánh hòa gói 100 gr .

rong nho tách nước khánh hòa gói 100 gr .

Giá mà rong nho tách nước khánh hòa gói 100 gr . đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

25,000đ 25,000đ

Steak Thăn lưng Ribeye Bò Úc Angus

Steak Thăn lưng Ribeye Bò Úc Angus

Giá mà Steak Thăn lưng Ribeye Bò Úc Angus đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

139,000đ 139,000đ

Thăn nội Tenderloin bít tết - Tặng kèm sốt tiêu+muối tiêu ướp + lá rosemary

Thăn nội Tenderloin bít tết - Tặng kèm sốt tiêu+muối tiêu ướp + lá rosemary

Giá mà Thăn nội Tenderloin bít tết - Tặng kèm sốt tiêu+muối tiêu ướp + lá rosemary đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

179,000đ 179,000đ

Combo Steak Bõ Bò ÚC 1 Thăn lưng Ribeye+ 1 Thăn ngoài Striploin Angus

Combo Steak Bõ Bò ÚC 1 Thăn lưng Ribeye+ 1 Thăn ngoài Striploin Angus

Giá mà Combo Steak Bõ Bò ÚC 1 Thăn lưng Ribeye+ 1 Thăn ngoài Striploin Angus đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

269,000đ 269,000đ

Bò viên 500g

Bò viên 500g

Giá mà Bò viên 500g đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

45,000đ 45,000đ

Steak Thăn Lưng Ribeye  Bò Úc Wagyu

Steak Thăn Lưng Ribeye Bò Úc Wagyu

Giá mà Steak Thăn Lưng Ribeye Bò Úc Wagyu đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

489,000đ 489,000đ

Khô cá nhồng 1 nắng Phan Thiết BNS (500g)

Khô cá nhồng 1 nắng Phan Thiết BNS (500g)

Giá mà Khô cá nhồng 1 nắng Phan Thiết BNS (500g) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

130,000đ 145,000đ -10%

rong nho tách nước khánh hòa thanh mát combo 3 gói 300g + nước sốt mè

rong nho tách nước khánh hòa thanh mát combo 3 gói 300g + nước sốt mè

Giá mà rong nho tách nước khánh hòa thanh mát combo 3 gói 300g + nước sốt mè đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

70,000đ 70,000đ

TẢO XOẮN BIỂN CHI LÊ THƯỢNG HẠNG 0,5KG

TẢO XOẮN BIỂN CHI LÊ THƯỢNG HẠNG 0,5KG

Giá mà TẢO XOẮN BIỂN CHI LÊ THƯỢNG HẠNG 0,5KG đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

225,000đ 225,000đ

NIZ0RAL CREAM 10G. TR NẤM NGOÀI DA, LANG BEN.

NIZ0RAL CREAM 10G. TR NẤM NGOÀI DA, LANG BEN.

Giá mà NIZ0RAL CREAM 10G. TR NẤM NGOÀI DA, LANG BEN. đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

50,000đ 50,000đ

Combo 2 Khay Bò Angus Lẩu Cho 2 Người- Tặng Kèm Nước Cốt Lẩu Và Sốt Chấm Haidilao

Combo 2 Khay Bò Angus Lẩu Cho 2 Người- Tặng Kèm Nước Cốt Lẩu Và Sốt Chấm Haidilao

Giá mà Combo 2 Khay Bò Angus Lẩu Cho 2 Người- Tặng Kèm Nước Cốt Lẩu Và Sốt Chấm Haidilao đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

269,000đ 269,000đ

tảo xoắn biển chi lê thượng hạng 0,5kg

tảo xoắn biển chi lê thượng hạng 0,5kg

Giá mà tảo xoắn biển chi lê thượng hạng 0,5kg đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

225,000đ 225,000đ

Trái say rừng Gia Lai

Trái say rừng Gia Lai

Giá mà Trái say rừng Gia Lai đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

30,000đ 30,000đ

Thịt Heo Xay (Hút Chân Không 1kg)

Thịt Heo Xay (Hút Chân Không 1kg)

Giá mà Thịt Heo Xay (Hút Chân Không 1kg) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

145,000đ 145,000đ

🐓 GÀ Ủ MUỐI 🐓

🐓 GÀ Ủ MUỐI 🐓

Giá mà 🐓 GÀ Ủ MUỐI 🐓 đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

180,000đ 180,000đ

RÂU BẠCH TUỘC NHẬT 1 KG

RÂU BẠCH TUỘC NHẬT 1 KG

Giá mà RÂU BẠCH TUỘC NHẬT 1 KG đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

130,000đ 130,000đ

GÀ Ủ MUỐI RI HUN KHÓI {Takifood-500gr}đủ đầu ,chân

GÀ Ủ MUỐI RI HUN KHÓI {Takifood-500gr}đủ đầu ,chân

Giá mà GÀ Ủ MUỐI RI HUN KHÓI {Takifood-500gr}đủ đầu ,chân đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

159,000đ 159,000đ

Tôm thẻ tươi ngon

Tôm thẻ tươi ngon

Giá mà Tôm thẻ tươi ngon đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

220,000đ 220,000đ

Bò Vò viên gân khổng lồ - túi 500gr

Bò Vò viên gân khổng lồ - túi 500gr

Giá mà Bò Vò viên gân khổng lồ - túi 500gr đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

85,000đ 85,000đ

Cánh ngỗng hun khói

Cánh ngỗng hun khói

Giá mà Cánh ngỗng hun khói đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

225,000đ 225,000đ

Nạc Dăm (Hút Chân Không 1kg)

Nạc Dăm (Hút Chân Không 1kg)

Giá mà Nạc Dăm (Hút Chân Không 1kg) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

155,000đ 155,000đ

Ba chỉ bò Mỹ cuộn khay 500gr

Ba chỉ bò Mỹ cuộn khay 500gr

Giá mà Ba chỉ bò Mỹ cuộn khay 500gr đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

110,000đ 110,000đ

NẤM ĐÙU GÀ S3

NẤM ĐÙU GÀ S3

Giá mà NẤM ĐÙU GÀ S3 đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

25,000đ 25,000đ

Bắp bò Mỹ thái lát 500gr/khay

Bắp bò Mỹ thái lát 500gr/khay

Giá mà Bắp bò Mỹ thái lát 500gr/khay đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

129,000đ 129,000đ

Bạch Quả Siêu Ngon

Bạch Quả Siêu Ngon

Giá mà Bạch Quả Siêu Ngon đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

28,000đ 28,000đ

🐥‼️ CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG 1KG ‼️🐥

🐥‼️ CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG 1KG ‼️🐥

Giá mà 🐥‼️ CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG 1KG ‼️🐥 đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

120,000đ 120,000đ

Trái say (nhung) rừng Gia Lai

Trái say (nhung) rừng Gia Lai

Giá mà Trái say (nhung) rừng Gia Lai đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

55,000đ 55,000đ

(Ship Hoả Tốc) 1KG CHẢ CHIÊN

(Ship Hoả Tốc) 1KG CHẢ CHIÊN

Giá mà (Ship Hoả Tốc) 1KG CHẢ CHIÊN đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

149,000đ 149,000đ

Viên thả lẩu răng mực 500g

Viên thả lẩu răng mực 500g

Giá mà Viên thả lẩu răng mực 500g đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

55,000đ 55,000đ

Cá nục tươi

Cá nục tươi

Giá mà Cá nục tươi đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

140,000đ 140,000đ

Showing 1 to 50 of 100 (1 Pages)