Trái cây


Trái cây miền tây (giao quận 1,3,5,10)

Trái cây miền tây (giao quận 1,3,5,10)

Giá mà Trái cây miền tây (giao quận 1,3,5,10) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

25,000đ 25,000đ

CAM SÀNH 1KG/3KG <GÒ VẤP>

CAM SÀNH 1KG/3KG

Giá mà CAM SÀNH 1KG/3KG đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

50,000đ 50,000đ

[Giao HCM] Hồng Giòn Đà Lạt 100K/3KG - 150K/5KG

[Giao HCM] Hồng Giòn Đà Lạt 100K/3KG - 150K/5KG

Giá mà [Giao HCM] Hồng Giòn Đà Lạt 100K/3KG - 150K/5KG đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

35,000đ 35,000đ

Thanh long

Thanh long

Giá mà Thanh long đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

30,000đ 30,000đ

Sầu tại gia

Sầu tại gia

Giá mà Sầu tại gia đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

100,000đ 100,000đ

Bơ Booth Hữu Cơ Organic

Bơ Booth Hữu Cơ Organic

Giá mà Bơ Booth Hữu Cơ Organic đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

105,000đ 105,000đ

Xoài Cát Hoà Lộc

Xoài Cát Hoà Lộc

Giá mà Xoài Cát Hoà Lộc đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

50,000đ 50,000đ

PHÚC BỒN TỬ HỘP 500gr

PHÚC BỒN TỬ HỘP 500gr

Giá mà PHÚC BỒN TỬ HỘP 500gr đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

163,500đ 163,500đ

Hồng giòn ĐÀ LẠT đặc sản ăn vặt

Hồng giòn ĐÀ LẠT đặc sản ăn vặt

Giá mà Hồng giòn ĐÀ LẠT đặc sản ăn vặt đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

40,000đ 40,000đ

Na Thái Sơn La

Na Thái Sơn La

Giá mà Na Thái Sơn La đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

80,000đ 80,000đ

Trái say rừng Gia Lai

Trái say rừng Gia Lai

Giá mà Trái say rừng Gia Lai đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

30,000đ 30,000đ

Trái say (nhung) rừng Gia Lai

Trái say (nhung) rừng Gia Lai

Giá mà Trái say (nhung) rừng Gia Lai đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

55,000đ 55,000đ

Bơ booth 7

Bơ booth 7

Giá mà Bơ booth 7 đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

45,000đ 45,000đ

Bơ Booth Daklak sạch 35k/ kí

Bơ Booth Daklak sạch 35k/ kí

Giá mà Bơ Booth Daklak sạch 35k/ kí đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

35,000đ 35,000đ

Táo Queen80- Newzelan

Táo Queen80- Newzelan

Giá mà Táo Queen80- Newzelan đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

80,000đ 80,000đ

Hồng vuông Đà Lạt

Hồng vuông Đà Lạt

Giá mà Hồng vuông Đà Lạt đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

27,000đ 27,000đ

LÊ XANH VIỆT NAM

LÊ XANH VIỆT NAM

Giá mà LÊ XANH VIỆT NAM đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

59,000đ 59,000đ

[Giao HCM] Cam Sành L1: Size 2-3/Kg L2: Size 5~7/Kg

[Giao HCM] Cam Sành L1: Size 2-3/Kg L2: Size 5~7/Kg

Giá mà [Giao HCM] Cam Sành L1: Size 2-3/Kg L2: Size 5~7/Kg đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

28,000đ 28,000đ

Nhãn Ido từ vườn Đồng Tháp

Nhãn Ido từ vườn Đồng Tháp

Giá mà Nhãn Ido từ vườn Đồng Tháp đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

25,000đ 25,000đ

Bơ Booth Oganic Daklak

Bơ Booth Oganic Daklak

Giá mà Bơ Booth Oganic Daklak đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

15,000đ 15,000đ

HỒNG GIÒN ĐÀ LẠT

HỒNG GIÒN ĐÀ LẠT

Giá mà HỒNG GIÒN ĐÀ LẠT đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

35,000đ 35,000đ

[ HOẢ TỐC TPHCM] NHO HỒNG NHẬT LOẠI 1 CHUẨN VƯỜN

[ HOẢ TỐC TPHCM] NHO HỒNG NHẬT LOẠI 1 CHUẨN VƯỜN

Giá mà [ HOẢ TỐC TPHCM] NHO HỒNG NHẬT LOẠI 1 CHUẨN VƯỜN đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

110,000đ 110,000đ

Xoài Cát Chu

Xoài Cát Chu

Giá mà Xoài Cát Chu đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

42,000đ 42,000đ

Ổi nữ hoàng

Ổi nữ hoàng

Giá mà Ổi nữ hoàng đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

30,000đ 30,000đ

Ổi ĐL Bến Tre

Ổi ĐL Bến Tre

Giá mà Ổi ĐL Bến Tre đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

22,000đ 22,000đ

NHO NGÓN MỸ ( GIAO SIÊU TỐC )

NHO NGÓN MỸ ( GIAO SIÊU TỐC )

Giá mà NHO NGÓN MỸ ( GIAO SIÊU TỐC ) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

140,000đ 140,000đ

[Q 7] Hồng giòn không hạt 1kg

[Q 7] Hồng giòn không hạt 1kg

Giá mà [Q 7] Hồng giòn không hạt 1kg đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

58,000đ 58,000đ

CHÔM CHÔM TRÓC 1kg

CHÔM CHÔM TRÓC 1kg

Giá mà CHÔM CHÔM TRÓC 1kg đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

30,000đ 30,000đ

1KG CAM SÀNH VĨNH LONG

1KG CAM SÀNH VĨNH LONG

Giá mà 1KG CAM SÀNH VĨNH LONG đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

30,000đ 30,000đ

XOÀI CÁT HOÀ LỘC 1kg 3-4 trái

XOÀI CÁT HOÀ LỘC 1kg 3-4 trái

Giá mà XOÀI CÁT HOÀ LỘC 1kg 3-4 trái đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

50,000đ 50,000đ

Xoài cát hoà lộc Đồng Tháp

Xoài cát hoà lộc Đồng Tháp

Giá mà Xoài cát hoà lộc Đồng Tháp đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

70,000đ 70,000đ

Cam Sành (Size 4-5 quả/1kg)  - Trái cây tươi sạch

Cam Sành (Size 4-5 quả/1kg) - Trái cây tươi sạch

Giá mà Cam Sành (Size 4-5 quả/1kg) - Trái cây tươi sạch đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

50,000đ 50,000đ

ổi nữ hoàng giòn ngọt quê trồng

ổi nữ hoàng giòn ngọt quê trồng

Giá mà ổi nữ hoàng giòn ngọt quê trồng đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

30,000đ 30,000đ

[HCM] 300G Sầu Tươi Tách Múi ri6 Cai Lậy Chín Già Tự Nhiên - Shopeefarm

[HCM] 300G Sầu Tươi Tách Múi ri6 Cai Lậy Chín Già Tự Nhiên - Shopeefarm

Giá mà [HCM] 300G Sầu Tươi Tách Múi ri6 Cai Lậy Chín Già Tự Nhiên - Shopeefarm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

119,000đ 169,000đ -30%

Lựu Hàn Quốc đẹp như gái 18 🤣🤣

Lựu Hàn Quốc đẹp như gái 18 🤣🤣

Giá mà Lựu Hàn Quốc đẹp như gái 18 🤣🤣 đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

90,000đ 90,000đ

1 ký Nho xanh usa sweet smile

1 ký Nho xanh usa sweet smile

Giá mà 1 ký Nho xanh usa sweet smile đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

300,000đ 300,000đ

CAM SÀNH LOẠI TO - 35k/ kg

CAM SÀNH LOẠI TO - 35k/ kg

Giá mà CAM SÀNH LOẠI TO - 35k/ kg đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

35,000đ 35,000đ

1 ký nho xanh usa autumn air chief

1 ký nho xanh usa autumn air chief

Giá mà 1 ký nho xanh usa autumn air chief đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

320,000đ 320,000đ

Mận hậu sấy dẻo lạnh

Mận hậu sấy dẻo lạnh

Giá mà Mận hậu sấy dẻo lạnh đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

50,000đ 50,000đ

2 ký Nho xanh usa sweet smile

2 ký Nho xanh usa sweet smile

Giá mà 2 ký Nho xanh usa sweet smile đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

560,000đ 560,000đ

Nho xanh  Mỹ

Nho xanh Mỹ

Giá mà Nho xanh Mỹ đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

240,000đ 240,000đ

Bơ booth Daklak

Bơ booth Daklak

Giá mà Bơ booth Daklak đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

40,000đ 40,000đ

8.5 ký Nho xanh usa sweet smile

8.5 ký Nho xanh usa sweet smile

Giá mà 8.5 ký Nho xanh usa sweet smile đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

2,260,000đ 2,260,000đ

Bưởi da xanh Bến Tre

Bưởi da xanh Bến Tre

Giá mà Bưởi da xanh Bến Tre đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

50,000đ 50,000đ

2 ký nho xanh usa air chief

2 ký nho xanh usa air chief

Giá mà 2 ký nho xanh usa air chief đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

600,000đ 600,000đ

BƠ BOOTH 7 DAKLAK  Dẻo ngon -5KG

BƠ BOOTH 7 DAKLAK Dẻo ngon -5KG

Giá mà BƠ BOOTH 7 DAKLAK Dẻo ngon -5KG đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

150,000đ 150,000đ

thơm trái 900g

thơm trái 900g

Giá mà thơm trái 900g đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

20,000đ 20,000đ

Xoài Cát Hoà Lộc_1kg

Xoài Cát Hoà Lộc_1kg

Giá mà Xoài Cát Hoà Lộc_1kg đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

70,000đ 70,000đ

Dưa lưới Hoàng Long siêu ngọt trái cây tươi quận 8

Dưa lưới Hoàng Long siêu ngọt trái cây tươi quận 8

Giá mà Dưa lưới Hoàng Long siêu ngọt trái cây tươi quận 8 đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

199,000đ 199,000đ

Nho xanh Sunview#tươi#giòn#ngọtthanh

Nho xanh Sunview#tươi#giòn#ngọtthanh

Giá mà Nho xanh Sunview#tươi#giòn#ngọtthanh đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại. ..

240,000đ 240,000đ

Showing 1 to 50 of 100 (1 Pages)