(Hàng Mới Về) Đai Quấn Giữ Ấm Chân Giảm Đau Bằng Điện tốt giá rẻ

(Hàng Mới Về) Đai Quấn Giữ Ấm Chân Giảm Đau Bằng Điện
Click image for Gallery
  • Thương hiệu: OEM_
  • Mã sản phẩm: 12810938310
  • Availability: Còn hàng
  • 198.600đ 198.600đ
Có thể bạn biết giá của sản phẩm (Hàng Mới Về) Đai Quấn Giữ Ấm Chân Giảm Đau Bằng Điện là 198.600đ như vậy là bình thường nhưng thực tế giá niêm yết của nó là 198.600đ, nhưng bỏ qua vấn đề đó, quan trọng là bạn đang có thể đặt (Hàng Mới Về) Đai Quấn Giữ Ấm Chân Giảm Đau Bằng Điện vào túi hàng của mình với giá thấp hơn giá gốc. Đặc biệt với ai đang sinh sống ở Overseas thì sẽ còn có cơ hội không tốn 1 xu phí vận chuyển.
Có 100 sản phẩm đã được bán ra. Bên cạnh đó thì nhà bán hàng đã được xác thực mức độ tin cậy đủ để đảm bảo cho bạn hoàn trả sản phẩm khi không đạt yêu cầu thỏa thuận

0 đánh giá / Xem tag đề xuất


Description:
(Hàng Mới Về) Đai Quấn Giữ Ấm Chân Giảm Đau Bằng Điện
Name:Heated Knee Pad
Color : black
Material:Diving cloth

Functions of the knee heating pad:
Relieve knee pains associated with arthritis, bursitis, strains, sprains, ACL PCL MCL meniscus tear
(Hàng Mới Về) Đai Quấn Giữ Ấm Chân Giảm Đau Bằng Điện
Aid in knee injury or surgery recovery
Leg or arm muscle fatigue soreness, cramps relief
Knee warm keeping
Other situations that need hot compress

The heating pad has a built-in mesh bag (13.5*18cm), if need be, put a ice bag in, it can be used for cold compress.
(Hàng Mới Về) Đai Quấn Giữ Ấm Chân Giảm Đau Bằng Điện

Heat setting temperature parameters for reference:

1. When use the USB cable to plug in an USB port of desktop computer to get source, the output is about 5V/500mA:

Highest (red): the temp is 131-134.6℉(55℃-57℃), hot, for long time use.
(Hàng Mới Về) Đai Quấn Giữ Ấm Chân Giảm Đau Bằng Điện
Medium (white): the temp is 113-118.4℉(45℃-48℃), warm, for long time use.
Lowest (blue): the temp is 96.3-104℉(36℃-38℃), lukewarm, no need to use this setting.

PS: if you connect it to a power bank with an output current higher than 500mA, the temp can be higher than the above
Measurements, and you can get more heat.

(Hàng Mới Về) Đai Quấn Giữ Ấm Chân Giảm Đau Bằng Điện
2. When use the AC adapter, the fixed output is 7.9V/1.1A:

Highest (red): the temp is 176-194℉, supper hot and heats in seconds, 10 mins later you may need change to a lower heat setting.
Medium (white): the temp is 167-176℉, very hot, 30 mins later you may need change to the lowest setting.
Lowest (blue): the temp is 118.4-122℉, warm, for long time use and temp buffering.

(Hàng Mới Về) Đai Quấn Giữ Ấm Chân Giảm Đau Bằng Điện
Features:
Fast-heating electric knee pad: heats in seconds, provides ultra comfy hot therapy for knee arthritis pain relief and injury recovery, keeps knee warm, can also be used on calfs, thighs, arms to relieve muscle soreness and cramps. Supper comfortable for use

Adjustable and stay in place: two bifurcate straps design, hook and loop closure, the heating pad can wrap around and be locked at any leg or arm positions where you need heat compress, you needn't hold it by hand any more. With a built-in mash bag, put a ice bag in, you can use it for cold therapy if need be.

Travel size and long power cord: this knee electrical heating pad is portable, easy to put it in your suitcase or handbag.The power cord is about 6.6 feet (2 meters) long enough to allow you move freely when connect it to a socket. Fits a leg or arm circumference less than 21inch. Buy 2 if you need 1 pair
(Hàng Mới Về) Đai Quấn Giữ Ấm Chân Giảm Đau Bằng Điện

Package includes:
1 X knee Belt
1X USB

Sản phẩm đề xuất